Entropische zwaartekracht

Een nieuwe kijk op de zwaartekracht

De Nederlandse fysicus Erik Verlinde is een van de pioniers op het gebied van emergente zwaartekracht. De publiekslezing die Verlinde onlangs gaf bij het Canadese Perimeter Institute is nu terug te kijken.

Gepubliceerd: vr, 13/10/2017 - 02:58

entropische zwaartekracht

Voorbeelden van entropische krachten zijn:

-de rekkracht van een stuk uitgerekte (ideale) rubber.

-de druk van een (ideaal) gas.

Een kenmerk van entropische krachten is dat ze evenredig zijn met de (absolute) temperatuur.

Als de zwaartekracht een entropische kracht is, moet dan niet gelden dat ze evenredig is met de temperatuur ? Dit zou experimenteel getest kunnen worden.

verstrengelingsentropie

Forum: 

In het artikel 'Emergente zwaartekracht en het donkere heelal', geschreven door Manus Visser en Marcel Vonk,wordt het begrip verstrengelingsentropie (S) gedefinieerd als 'een maat voor de hoeveelheid (quantum)informatie die twee ruimtelijke gebieden met elkaar delen' en kwantitatief beschreven met de formule S = A / (4 G ħ).

Klassen van verstrengeling?

Forum: 

Dus we ervaren een continue emergente ruimte tijd en zwaartekracht,
terwijl de door ons ervaren continuiteit het resultaat is van
verstrengeling. Bestaat er al een theorie die aangeeft dat er twee
verschillende klassen van verstrengeling bestaan, namelijk de bekende
klasse die ons een continue emergente ruimte tijd en zwaartekracht
doet ervaren, en een tweede klasse die ons een discontinue emergente
ruimte tijd en zwaartekracht doet ervaren?

De gedachte achter deze vraag is als volgt:

De media over de donkere-materietest

De speurtocht naar het al dan niet bestaan van donkere materie wordt op de voet gevolgd - zowel door natuur- en sterrenkundigen als door de media. Een kort overzicht van artikelen die in de afgelopen week verschenen naar aanleiding van de eerste tests.

Gepubliceerd: di, 20/12/2016 - 14:55

Emergent gravity and the dark universe

In his publication 'Emergent gravity and the dark universe', Erik Verlinde presents his latest insights into the behaviour of gravity. In this Quantum Universe article we give an extensive summary of Verlinde's new results.

Gepubliceerd: do, 17/11/2016 - 22:51

Het donkere heelal in het nieuws

Afgelopen dinsdag verscheen het nieuwe artikel van fysicus Erik Verlinde, waarin hij zijn ideeën over zwaartekracht, donkere materie en donkere energie uiteenzet. Dat leidde ook in de media tot bijzonder veel aandacht. Een overzicht voor wie alles nog eens wil nalezen.

Gepubliceerd: vr, 11/11/2016 - 17:04

Emergente zwaartekracht en het donkere heelal

In zijn artikel 'Emergent gravity and the dark universe' presenteert Erik Verlinde vandaag zijn nieuwste inzichten in het gedrag van de zwaartekracht. In dit Quantum Universe-artikel een uitgebreide samenvatting van Verlindes nieuwe ideeën.

Gepubliceerd: ma, 25/04/2016 - 16:46

Donkere materie en de nieuwe kijk op de zwaartekracht

Forum: 

De term 'donkere materie' vind zijn oorsprong in metingen van snelheden van sterren aan de rand van sterrenstelsels. Deze bewegen sneller dan verwacht op basis van de zichtbare massa van het sterrenstelsel en zouden eigenlijk weg moeten vliegen van het sterrenstelsel in een parabolische of hyperbolische baan. Omdat dit niet gebeurd, neemt men aan dat het sterrenstelsel meer massa moet bevatten dan wat zichtbaar is, en geen klein beetje ook: Ca. 4 keer zoveel. Deze massa heeft vreemde eigenschappen: Het heeft geen bekende interactie met de normale materie behalve dan zijn zwaartekracht.

Snaren en holografie (16): Zwaartekracht en entropie

In de voorgaande artikelen van dit dossier hebben we gezien dat de begrippen entropie en zwaartekracht veel met elkaar te maken hebben. Dat is een verrassend resultaat, want entropie is een begrip uit de thermodynamica: een theorie die op het eerste gezicht totaal andere natuurkunde beschrijft dan de zwaartekracht. Is de wiskundige overeenkomst tussen thermodynamica en zwaartekracht louter toeval, of is komt hier een belangrijk gegeven over de fundamentele natuur aan het licht?

Gepubliceerd: di, 17/11/2015 - 22:59

Pagina's

Abonneer op RSS - Entropische zwaartekracht