3D visualisatie gekromde ruimte-tijd

9 berichten / 0 nieuw
afbeelding van Ab Bosveld
Autodidact
3D visualisatie gekromde ruimte-tijd
Gestart op: zondag 26 februari 2017, 15:44

Veelal wordt de gekromde ruimte-tijd rond een object als 2D gevisualiseerd. Als voorbeeld wordt dan een trampoline gebruikt, waarin een zwaar (bolvormig) voorwerp ... het hemellichaam ... wordt gerold. Vervolgens zullen knikkers e.d. ... met verschillende massa, al dan niet met een beginsnelheid ... via geeigende banen in het "gat" rollen, dat veroorzaakt is door het "hemellichaam" ... zie ook ...  https://www.youtube.com/watch?v=8d24mOQwM3o

Vincent Icke legt in zijn recente boek "Zwaartekracht bestaat niet" uit, dat deze populaire voorstelling van zaken "helemaal fout" is (blz.54).

Al langer probeer ik mij voor te stellen hoe eea 3D gevisualiseerd zou kunnen worden. Allerlei exotische voorstellingen op het internet bieden ... mij altans ... tot op heden geen soelaas.

Onlangs werd ik geprikkeld om de stralengang van licht in een druppel water weer eens op te frissen ... en ... het idee wordt geboren om ... de kromming van de ruimte-tijd te vergelijken met de breking van licht in een waterdruppel. 

De druppel stelt dan het zwaartekrachtsveld cq het invloedsgebied op de ruimte-tijd van het object voor. De ruimte-tijd wordt aldus gekromd cq materie (deeltjes) volgen een gekromde baan ... op vergelijkbare wijze gekromd als de baan van fotonen door een druppel water ...  

Deze 3D-voorstelling van de kromming van de ruimtre-tijd biedt ... mij altans ...  een beter houvast om de krommingen van het ruimtelandschap te begrijpen ...

0
8