Bell-test experimenten

1 bericht / 0 nieuw
Bell-test experimenten
Gestart op: dinsdag 30 juli 2019, 15:03

De correlatie in Bell-test experimenten met betrekking tot elektronenspin kan verklaard worden op basis van lokaal-realisme. Met een eenvoudig model kan aangetoond worden dat de stand van de detectoren ten opzichte van de bewegingsrichtingvan de elektronen de vektorruimten bepalen waarin zich de tegengestelde spinvektoren van verstrengelde elektronenparen bevinden die een gelijke spin uitslag geven. Met het model kan de identificatie van die ruimten en het meten en tellen van de spinvektoren beschreven worden. Daarmee is de correlatie, zoals die in de quantumtheorie berekend wordt en in de experimenten gevonden wordt, verklaard.

 

 

 

Onderwerp: 
0
0