Een andere definitie voor emergentie?

2 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
Een andere definitie voor emergentie?
Gestart op: zondag 4 november 2018, 14:54

De huidige (en bv. ook in Wikipedia) gehanteerde definitie gaat uit van complexe interactie tussen een grote hoeveelheid entiteiten die een nieuwe, emergente eigenschap genereren - een eigenschap die niet aanwezig is bij de onderliggende bouwstenen.
Volgens mij zijn er lang niet altijd grote hoeveelheden bouwstenen nodig oom een emergente eigenschap te genereren bv.:

  • een watermolecuul heeft totaal andere, emergente eigenschappen (bv. het dipool karakter) dan zijn bouwstenen: zuurstof en waterstofatomen
  • een molecuul A kan zijn emergente katalyserende werking pas tonen als moleculen B en C in de buurt zijn om samen (B+C) een verbinding taan te gaan
  • één mutatie in een gen kan een totaal ander (meestal fataal) fenotype (of gedrag van dat fenotype) genereren
  • in Conway's Artificial Life leidt een beperkt aantal simpele programmaregels in een cellulaire automaat tot een complex, emergent gedrag

Ik zou dus liever de volgende defintie van emergentie willen hanteren:

" Een verschijnsel heet emergent indien het eigenschappen heeft die niet aanwezig zijn bij zijn onderliggende bouwstenen en die ook niet vanuit die bouwstenen deterministisch voorspeld kunnen worden. Het emergente verschijnsel is alleen maar waarneembaar voor waarnemers/systemen die een (macroscopische) schaal hebben die minstens zo groot is als het emergente verschijnsel zelf."

Die laatste toevoeging is belangrijk, omdat dat aangeeft dat een emergent verschijnsel nooit universeel is maar afhankelijk van het perspektief van de waarnemer of het systeem dat gebruik maakt van die emergente eigenschap.

Wie wil hierop reageren?

Artikelreferentie: 
1
1
afbeelding van Leon
Natuurkunde filosoof
maandag 5 november 2018, 13:41

Volgens mij heb je gelijk en hoeft die interactie niet complex te zijn.

Kijk maar eens op de Engelstalige wiki pagina (https://en.wikipedia.org/wiki/Emergence), daar wordt dat niet genoemd en is ook duidelijk dat die complexheid op de NL wiki pagina uit de economische theorie komt volgens een “Economist” genaamd Jeffrey Goldstein.

Ik zou in het algemeen ook adviseren niet te veel te kijken naar de NL wikipedia. Die loopt in principe altijd achter en heeft meer fouten, simpelweg omdat er minder Nederlandstaligen in de wereld zijn de Engelstaligen.